Przygotowanie do certyfikatu z języka angielskiego

Oferuję przygotowanie do certyfikatu z języka angielskiego online. Jednym z najpopularniejszych w naszym kraju jest IELTS (International English Language Testing System). Jest on brany pod uwagę w przypadku aplikacji na zagraniczne uczelnie lub stanowiska pracy. Cały egzamin podzielony jest na kilka części, a jego celem jest weryfikacja, czy dana osoba płynnie posługuje się językiem w mowie i piśmie. Uznaje go większość anglojęzycznych uczelni oraz zakładów pacy. Jego ważność wynosi 2 lata.

Poza wspólnymi zajęciami przygotowującymi do certyfikatu z angielskiego oferuję przekazanie i usystematyzowanie wiedzy również do innych ważnych egzaminów, takich jak: matura, egzamin ósmoklasisty, egzaminy Cambridge English Qualifications czy zaliczenia na studiach.

 

Jak przygotować się do certyfikatu z angielskiego?

Podczas przygotowań do zdobycia certyfikatu z języka angielskiego istotny sposób nauki – nie można pominąć żadnego z elementów egzaminu, czyli:

• słuchania,

• czytania ze zrozumieniem,

• pisania,

• mówienia.

Podczas kursów do certyfikatu dbam o to, by każdy etap nauki został zrealizowany. Zajmiemy się słuchaniem różnego rodzaju dialogów, wywiadów i monologów oraz odpowiadaniem na związane z nimi pytania. Podczas egzaminu nagrania są odtwarzane tylko raz, dlatego zależy mi na wyćwiczeniu u kursantów umiejętności słuchania ze zrozumieniem. Osłuchanie się z językiem angielskim oraz ukształtowanie umiejętności wyłapania treści potrzebnych do prawidłowego wykonania zadań pozwoli przezwyciężyć stres egzaminacyjny. Część związana z czytaniem dotyczy tekstów na poziomie akademickim, dlatego podczas zajęć skupiamy się właśnie na takich publikacjach. Część pisemna pozwala na sprawdzenie umiejętności stawiania tez, budowania argumentów, zasobów językowych i zasad gramatyki, dlatego przykładam dużą wagę do krótkich wypracowań, rozprawek, opowiadań i notatek. Poćwiczymy również konwersacje po angielsku, które odwzorowują przebieg części mówionej egzaminu IELTS.

Umów się na bezpłatne zajęcia pokazowe!

Umów lekcję próbną 

Zajęcia online z Emilią to idealne rozwiązanie dla zajętych ludzi!